ติดต่อเรา

ท่านสามารถ แนะนำ-ติชม หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พัฒนาบริการและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนค่ะ

ชื่อ-นามสกุล (จำเป็นต้องระบุ)

E-mail (จำเป็นต้องระบุ)

เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับการติดต่อกลับ)

บริษัท / ห้างร้าน