จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : ขายทอดตลาด


ลำดับ เอกสาร
1). ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ (ประมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2563)
- หมวด ขายทอดตลาด 2563
[ อ่าน.. ]
2). ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 133 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2562
[ อ่าน.. ]
3). การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ (153 ชิ้น)
- หมวด ขายทอดตลาด 2562
[ อ่าน.. ]
4). ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 88 เครื่อง
- หมวด ขายทอดตลาด 2561
[ อ่าน.. ]
5). ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2561
[ อ่าน.. ]
6). ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 60 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2561
[ อ่าน.. ]
7). ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2560
[ อ่าน.. ]
8). ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 340 รายการ
- หมวด ขายทอดตลาด 2560
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1